vrijdag, 04 juni 2021 09:03

ALV: ‘Gaston’ reikt live een prijs uit!

Geschreven door

De algemene ledenvergadering was dit jaar anders dan anders. In een Online setting werd kort teruggeblikt op het afgelopen jaar en (waar mogelijk) vooruitgekeken. Uiteraard hoort daar ook de financiële gang van zaken bij. Er is definitief besloten om de contributie van het eerste half jaar 2021 niet te innen vanwege het niet doorgaan van trainingen tot 20 mei (ingezet vanaf half oktober 2020).

Goed nieuws viel er te melden omdat we in de persoon van Cora Ammerlaan een opvolger hebben kunnen vinden voor Ronald van der Hoeven. Hij legt na twee jaar zijn functie als secretaris neer en zal Cora nog wel op weg helpen. Ronald wordt bedankt voor al zijn inspanningen voor de vereniging en Cora wordt van harte welkom geheten op deze post.

Erg leuk was het moment waarop de Paul de Koning Trofee werd uitgereikt. Paul maakte het Online erg spannend. Zonder nog een naam te noemen werd deze persoon geprezen voor zijn inspanningen. Live in de Online sessie zou een zekere ‘Gaston’ gaan aanbellen bij ….???? Uiteindelijk bleek het Frans Plieger (de vorige winnaar) in hoogsteigen persoon te zijn die bij Edwin van Kersbergen aanbelde. Een verrassend en terecht moment. Edwin spant zich al jaren in voor de club. Uiteraard als trainer, maar deze trofee komt hem vooral ook toe vanwege zijn inspanningen m.b.t. communicatie en onderhoud website. Gefeliciteerd! Naast Edwin mogen ook een aantal andere Thoffers die zich hebben ingespannen voor de vereniging binnenkort een presentje verwachten.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid tijdens de Online ALV vergadering. Op naar een mooie zomer met veel loopplezier!

Het bestuur.

Gelezen: 684 keer Laatst aangepast op woensdag, 07 juli 2021 13:00

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema